Persoonlijke verzorging
Individuele Begeleiding
Huishoudelijke Hulp
Verpleegkundige zorg

Het is voor ons belangrijk dat iedereen zolang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven wonen op zijn of haar manier. Monarch Care verleent thuiszorg en zorgt ervoor dat u professionele zorg ontvangt van hoge kwaliteit. Uw wens en behoefte staan centraal. Welke zorg en ondersteuning wordt geboden, wordt in nauw overleg met u en uw familie besproken en in het zorgplan vastgelegd. Onze zorgverleners bieden u de kwalitatief hoogwaardige zorg en besteden tijd en aandacht aan uw persoonlijke wensen.

Zorg kan bestaan uit huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging.

Monarch Care verzorgt samen met u de aanvraag voor de indicatie van het Centrum Indicatiestelling (CIZ) op basis waarvan verzorging wordt geboden aan cliënten. Voor huishoudelijke hulp verzorgt Monarch Care samen met u de aanvraag bij het WMO loket van uw gemeente. Gezamenlijk vullen wij de aanvraag in en wij begeleiden u. Kortom wij ontzorgen u.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u ons. Afdeling cliëntenservice, 030 – 850 5414 of u zendt een e-mail info@monarchcare.nl.

hand-311121__180
Specialisten in Zorg